Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ hai - 13/04/2020 22:48 1.326
 Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô môn Trân trọng Thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
       
      Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2020     
      Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Số 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
     
      Danh mục tài liệu:
STT NỘI DUNG  
1 Thư mời và Chương trình Đại hội Tải về
2 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền Tải về
3 Phiếu biểu quyết Tải về
4 Quy chế làm việc tại Đại hội Tải về
5 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 Tải về
6 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 Tải về
7 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 Tải về
8 Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2019 Tải về
9 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 Tải về
10 Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Tải về
11 Tờ trình phê duyệt phương án hoạt động sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 Tải về
12 Tờ trình chi trả thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020 Tải về
13 Tờ trình và phương án tăng Vốn Điều lệ Công ty năm 2020 Tải về
14 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Tải về

Tải về tất cả tài liệu.

 
STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt Giá tiêu thụ nước sạch
(đồng/m3)
1 Khu vực đô thị  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 5.640
Hộ dân cư 9.020
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 11.170
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 12.400
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 15.580
2 Khu vực nông thôn  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 4.820
Hộ dân cư 8.240
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 9.310
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 9.930
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 11.520
Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn
(Giá nước điều chỉnh từ kỳ hóa đơn tháng 02/2024)
Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây