Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thứ năm - 07/04/2022 05:06 411
Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn Trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
       
      Thời gian: 13h giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022
      Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

 Danh mục tài liệu:
 
STT NỘI DUNG  
1 Thư mời Tải về
2 Nội dung và Chương trình Đại hội Tải về
3 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền Tải về
4 Phiếu biểu quyết các chỉ tiêu, tờ trình Tải về
5 Quy chế làm việc tại Đại hội Tải về
6 Báo cáo hoạt động sxkd năm 2021 kế hoạch năm 2022 Tải về
7 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 Tải về
8 Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và BĐH năm 2021 Tải về
9 Báo cáo và chương trình công tác của BKS Tải về
10 Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021 Tải về
11 Tờ trình phê duyệt phương án PPLN năm 2021 Tải về
12 Tờ trình phê duyệt phương án SXKD & KH PPLN năm 2022 Tải về
13 Kế hoạch XDCB năm 2022-2023 Tải về
14 Tờ trình chi trả thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS, Thư ký 2021 và KH 2022 Tải về
15 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 Tải về
16 Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy Chế nội bộ về quản trị Công ty,
Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS
Tải về
17 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Tải về
18 Điều lệ Công ty Tải về
19 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Tải về
20 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tải về
21 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tải về
22 Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Tải về
23 Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS Tải về
24 Đơn ứng cử tham gia HĐQT Tải về
25 Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Tải về

Tài liệu họp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niênngày 28/4/2022.
STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt Giá tiêu thụ nước sạch
(đồng/m3)
1 Khu vực đô thị  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 5.640
Hộ dân cư 9.020
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 11.170
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 12.400
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 15.580
2 Khu vực nông thôn  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 4.820
Hộ dân cư 8.240
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 9.310
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 9.930
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 11.520
Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn
(Giá nước điều chỉnh từ kỳ hóa đơn tháng 02/2024)
Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây