Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thứ ba - 20/03/2018 03:38 1.705
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 
Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 
Mã chứng khoán: TOW 
Mã ISIN: VN000000TOW9 
Mệnh giá: 10,000 đồng 
Sàn giao dịch: UpCOM 
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018 
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Tỷ lệ thực hiện: 1-1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Lúc 08 giờ ngày 23/04/2018
Địa điểm thực hiện: Số 2A Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TPCT.
Nội dung họp:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2017;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

(Theo vsd.vn)
STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt Giá tiêu thụ nước sạch
(đồng/m3)
1 Khu vực đô thị  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 5.640
Hộ dân cư 9.020
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 11.170
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 12.400
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 15.580
2 Khu vực nông thôn  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 4.820
Hộ dân cư 8.240
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 9.310
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 9.930
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 11.520
Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn
(Giá nước điều chỉnh từ kỳ hóa đơn tháng 02/2024)
Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây