Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thứ ba - 20/03/2018 03:38 1.664
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 
Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 
Mã chứng khoán: TOW 
Mã ISIN: VN000000TOW9 
Mệnh giá: 10,000 đồng 
Sàn giao dịch: UpCOM 
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018 
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Tỷ lệ thực hiện: 1-1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Lúc 08 giờ ngày 23/04/2018
Địa điểm thực hiện: Số 2A Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TPCT.
Nội dung họp:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2017;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

(Theo vsd.vn)
 

Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)

Nhóm

Mục đích sử dụng nước

Đơn giá (đồng/m3)

1

 Hộ nghèo có sổ

4.000

2

 Hộ sinh hoạt khác

 

 

 - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng)

5.500

 

 - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng)

6.800

 

 - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng)

7.600

 

 - Trên 30m3 (hộ/tháng)

8.700

3

 Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

8.000

4

 Hoạt động sản xuất vật chất

8.900

5

 Kinh doanh dịch vụ

11.100

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây