Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thứ ba - 20/03/2018 03:38 1.419
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 
Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 
Mã chứng khoán: TOW 
Mã ISIN: VN000000TOW9 
Mệnh giá: 10,000 đồng 
Sàn giao dịch: UpCOM 
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018 
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Tỷ lệ thực hiện: 1-1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Lúc 08 giờ ngày 23/04/2018
Địa điểm thực hiện: Số 2A Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TPCT.
Nội dung họp:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2017;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

(Theo vsd.vn)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây