Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

 •   22/03/2024 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 67
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

 •   29/01/2024 10:22:00 PM
 •   Đã xem: 152
Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

 •   13/04/2023 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 331
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

 •   30/01/2023 12:01:00 AM
 •   Đã xem: 438
Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021

 •   19/04/2022 05:03:00 AM
 •   Đã xem: 863
Bao cao tinh hinh quan tri cong ty

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

 •   27/01/2022 09:08:00 PM
 •   Đã xem: 446
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

 •   01/10/2021 05:52:00 AM
 •   Đã xem: 657

Các tin khác

STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt Giá tiêu thụ nước sạch
(đồng/m3)
1 Khu vực đô thị  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 5.640
Hộ dân cư 9.020
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 11.170
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 12.400
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 15.580
2 Khu vực nông thôn  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 4.820
Hộ dân cư 8.240
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 9.310
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 9.930
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 11.520
Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn
(Giá nước điều chỉnh từ kỳ hóa đơn tháng 02/2024)
Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây